Påmelding til nattverdsgudstenester


Grunna koronasituasjonen, er det no berre lov med 10 deltakarar ved gudstenester.

Søndag 21. februar vert det 3 korte nattverdsgudstenester i Etne kyrkje, ved sokneprest Per Hjemdal, med opptil 10 deltakarar i kvar.

Det vert også nattverdsgudsteneste i Fjæra kapell kl. 17.00, ved sokneprest Egil Larsen. (Påmelding til mob. 960 16 864). 

 

 

For å få dette til, må me ha påmelding på dei ulike tidspunkta: 

  1. Kort nattverdsgudsteneste, kl.10.00
  2. Kort nattverdsgudsteneste, kl.10.30
  3. Kort nattverdsgudsteneste, kl.11.00

Påmelding til nattverdsgudstenester kl.10.00, 10.30 eller 11.00 her.

(Påmelding til gudstenesta på Fjæra kl. 17.00 til mob. 960 16 864).

Meld på deg sjølv og kohorten din. Ikkje ver redd for at det blir fullt. Det er supert dersom heile familien vil komma!

(NB! Dersom det er blitt fullt på ei gudsteneste, vil ikkje denne lenger komma opp som eit alternativ i påmeldingsskjemaet!)

 

Berre dersom det er fullt på alle dei 3 nattverdsgudstenestene i Etne:

Er det fullt, kan du setja deg på venteliste på eventuell ekstra gudsteneste kl.11.30 her.

(Kan bli ekstra gudsteneste ved 5 påmeldte eller fleire.)

Får du problem med påmeldinga, ta kontakt på mob/ sms 960 16864.

Tilbake