Årsmelding for Etne sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn 23. mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt.

 

Her er årsmelding med rekneskap for Etne sokn for året 2020. 

Har du merknadar til årsmeldinga, kan du senda det til:

Nestleiar i Etne sokneråd Arnold Solheim: karnosol@online.no

Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad: kyrkjeverja@etnekyrkja.no 

Tilbake