Årsmelding for Skånevik sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Skånevik sokn 28. mars. Årsmeldinga vert difor lagt ut på nettsida.

 

Her er årsmelding med rekneskap for Skånevik sokn for året 2020. 

Har du merknadar til årsmeldinga, kan du senda det til:

Leiar i Skånevik sokneråd Astrid Askeland Johnsen: AstridA_J@haugnett.no

Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad: kyrkjeverja@etnekyrkja.no 

Tilbake