Påmelding motta Mi Kyrkjebok 6 Skånevik


Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Er det noko vi treng vite?Kryss her hvis det er i orden at bilde av barnet blir publisert på kyrkja si nettside www.etnekyrkja.no eller kjem i Kyrkjeposten.