Etne bruktbu


Stad: ved sida av Tinghuset.

Opningstider:

Onsdag: 11.00 - 16.00

Lørdag: 11.00 - 15.00

 

Bruktbua vert driven til inntekt for den nye kyrkja i Etne. Har du noko du vil gje, så kan dette leverast i opningstida eller ta kontakt på telefon.

Tlf. i opningstida: 90 80 07 12

Tlf. For henting og levering av varer: ring 90800712 mandag føremiddag eller i opningstida

 

Butikken vert driven ved stor innsats frå frivillige. Etne sokneråd står bak som eigar.

 

Hjarteleg velkommen innom!

Tilbake