AVLYST Strikkekafè i Etne kyrkje


Strikkekafèen er avlyst fram til jul grunna koronasituasjonen, men håpar å komma sterkt attende etter nyttår! Likar du å strikka på heimebane, kan du likevel bidra til fellesprosjektet med strikking av varme tepper born i Nepal, der Normisj...

Les mer

 

Menigheten

AVLYST Strikkekafè i Etne kyrkje


Strikkekafèen er avlyst fram til jul grunna koronasituasjonen, men håpar å komma sterkt attende etter nyttår! Likar du å strikka på heimebane, kan du likevel bidra til fellesprosjektet med strikking av varme tepper born i Nepal, der Normisjon m.a. har engasjert seg i å bygga opp helsetenester for dei fattige. Ta kontakt med leiar i Diakoniutvalet dersom du ønskjer å veta meir: Rei...

Les mer

Dåpsgudstenester


Det er stadig endringar i kva reglar som gjeld under korona-pandemien. No har me, som alle sikkert veit, hatt ei oppbløming av covid-19 i bygdene våre. For tida er det difor ikkje dåp under vanlege gudstenester, sidan det ikkje er lov til å vera så ...

Les mer

 

Menigheten

Dåpsgudstenester


Det er stadig endringar i kva reglar som gjeld under korona-pandemien. No har me, som alle sikkert veit, hatt ei oppbløming av covid-19 i bygdene våre. For tida er det difor ikkje dåp under vanlege gudstenester, sidan det ikkje er lov til å vera så mange samla i kyrkja på ein gong. Fram til 13. desember er tilrådinga frå kommunen at det ikkje bør vera samla meir enn 20 personar under offentlege a...

Les mer

Tripp Trapp Treff


Velkommen til Tripp Trapp Treff!

Les mer

 

Menigheten

Tripp Trapp Treff


Velkommen til Tripp Trapp Treff!

Les mer

 

Babysong og småbarnstreff

Velkommen til babysong og småbarnstreff!      

Les mer

 

Covid-19 Smittevernplan

Gudstenester og kyrkjelege handlingar er kjerneverksemda til Den norske kyrkja, og har ei sentral rolle for mange menneske. Det er difor av...

Les mer

 

Årsmelding Etne sokn

På grunn av korona-utbrotet vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn i mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt....

Les mer

 

Dåp

Les mer