Velkommen til opne kyrkjer


Det vil vera opne kyrkjer kvar veke framover, med orgelmusikk og høve til lystenning.

Les mer

 

Menigheten

Velkommen til opne kyrkjer


Det vil vera opne kyrkjer kvar veke framover, med orgelmusikk og høve til lystenning.

Les mer

Babysong og småbarnstreff


Velkommen til babysong og småbarnstreff!      

Les mer

 

Menigheten

Babysong og småbarnstreff


Velkommen til babysong og småbarnstreff!      

Les mer

Nye konfirmasjonsdatoar for Etne


Grunna uvisse rundt koronasituasjonen, er konfirmasjonane i Etne og Skånevik utsette til hausten.  I Etne blir nye konfirmasjonsdatoar 4. og 11.september. I Skånevik blir ny konfirmasjonsdato 12.september. 

Les mer

 

Menigheten

Nye konfirmasjonsdatoar for Etne


Grunna uvisse rundt koronasituasjonen, er konfirmasjonane i Etne og Skånevik utsette til hausten.  I Etne blir nye konfirmasjonsdatoar 4. og 11.september. I Skånevik blir ny konfirmasjonsdato 12.september. 

Les mer

 

Påmelding til nattverdsgudstenester

Grunna koronasituasjonen, er det no berre lov med 10 deltakarar ved gudstenester. Søndag 21. februar vert det 3 korte nattverdsgudsten...

Les mer

 

Dåpsgudstenester

Det er stadig endringar i kva reglar som gjeld under korona-pandemien. For tida er det difor ikkje dåp under vanlege gudstenester, sidan de...

Les mer

 

Tripp Trapp Treff

Velkommen til Tripp Trapp Treff!

Les mer

 

Årsmelding Etne sokn

På grunn av korona-utbrotet vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn i mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt....

Les mer