250-årsjubilèum Hans Nielsen Hauge


Hauge - Jeg går i tusind tanker.  Velkommen til konsert og kåseri ved konsertpianist Frode Skag Storheim i Etne kyrkje laurdag 25. september kl. 16.00. Fri entrè! 

Les mer

 

Menigheten

250-årsjubilèum Hans Nielsen Hauge


Hauge - Jeg går i tusind tanker.  Velkommen til konsert og kåseri ved konsertpianist Frode Skag Storheim i Etne kyrkje laurdag 25. september kl. 16.00. Fri entrè! 

Les mer

Ny musikk til distrikta


Konsert i Etne kyrkje laurdag 18. september kl. 19.00 Billettar på Facebook: @nymusikktildistrikta , eller Vipps kr. 150,- i døra.

Les mer

 

Menigheten

Ny musikk til distrikta


Konsert i Etne kyrkje laurdag 18. september kl. 19.00 Billettar på Facebook: @nymusikktildistrikta , eller Vipps kr. 150,- i døra.

Les mer

Konfirmantar i Etne og Skånevik 2021


Her er lista over konfirmantane dette året:

Les mer

 

Menigheten

Konfirmantar i Etne og Skånevik 2021


Her er lista over konfirmantane dette året:

Les mer

 

Påmelding til konfirmasjon 2022

Her kan du melde deg på konfirmasjon for året 2021- 2022 i Etne og Skånevik.

Les mer

 

Nye konfirmasjonsdatoar for Etne

Grunna uvisse rundt koronasituasjonen, er konfirmasjonane i Etne og Skånevik utsette til hausten.  I Etne blir nye konfirmasjonsdatoar...

Les mer

 

Dåp i vanlege gudstenester

Det er stadig endringar i kva reglar som gjeld under korona-pandemien. No (pr. 15.06.2021) er det igjen lov med dåp under vanlege gudstenes...

Les mer

 

Covid-19 Smittevernplan

Gudstenester og kyrkjelege handlingar er kjerneverksemda til Den norske kyrkja, og har ei sentral rolle for mange menneske. Det er difor av...

Les mer