Soknerådsval 2023


Val av sokneråd i Etne og Skånevik sokn – frist for innlevering av listeforslag

Les mer

 

Menigheten

Soknerådsval 2023


Val av sokneråd i Etne og Skånevik sokn – frist for innlevering av listeforslag

Les mer

KYRKJEPOSTEN DESEMBER 2022


Les mer

 

Menigheten

KYRKJEPOSTEN DESEMBER 2022


Les mer

Dåp i vanlege gudstenester igjen!


Det er no ingen korona-restriksjonar på kor mange som kan vera til stades på gudstenester. Det vil difor no vera dåp under vanlege gudstenester igjen. Ta gjerne kontakt med oss på kyrkjekontoret om de lurer på noko angåande dåp!

Les mer

 

Menigheten

Dåp i vanlege gudstenester igjen!


Det er no ingen korona-restriksjonar på kor mange som kan vera til stades på gudstenester. Det vil difor no vera dåp under vanlege gudstenester igjen. Ta gjerne kontakt med oss på kyrkjekontoret om de lurer på noko angåande dåp!

Les mer

 

Dåp

Les mer