Påskerebus løysing


Takk til alle som deltok i påskerebusløpet. Det kom inn 30 svar, og av alle desse vart det trekt 3 vinnarar.  Det er: fam Anne Grete Johanson, Fam. Wold Flokketvedt, og Fam Hornenes Sørheim. Dei vil få kvarsine fylte påskeegg. 

Les mer

 

Menigheten

Påskerebus løysing


Takk til alle som deltok i påskerebusløpet. Det kom inn 30 svar, og av alle desse vart det trekt 3 vinnarar.  Det er: fam Anne Grete Johanson, Fam. Wold Flokketvedt, og Fam Hornenes Sørheim. Dei vil få kvarsine fylte påskeegg. 

Les mer

Årsmelding for Skånevik sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Skånevik sokn 28. mars. Årsmeldinga vert difor lagt ut på nettsida.

Les mer

 

Menigheten

Årsmelding for Skånevik sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Skånevik sokn 28. mars. Årsmeldinga vert difor lagt ut på nettsida.

Les mer

Årsmelding for Etne sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn 23. mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt.

Les mer

 

Menigheten

Årsmelding for Etne sokn 2020


På grunn av korona- forskriftene vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn 23. mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt.

Les mer

 

Babysong og småbarnstreff

Skulle gjerne ha ønska dykk velkommen til dette, men gjeldande koronaforskrifter for Etne gjer at babysong og småbarnstreff går ut, fram t...

Les mer

 

Nye konfirmasjonsdatoar for Etne

Grunna uvisse rundt koronasituasjonen, er konfirmasjonane i Etne og Skånevik utsette til hausten.  I Etne blir nye konfirmasjonsdatoar...

Les mer

 

Dåpsgudstenester

Det er stadig endringar i kva reglar som gjeld under korona-pandemien. For tida er det difor ikkje dåp under vanlege gudstenester, sidan de...

Les mer

 

Tripp Trapp Treff

Velkommen til Tripp Trapp Treff!

Les mer