Konfirmant 2025!


Konfirmasjonstida i kyrkja er ikkje berre for deg som trur. Å vera konfirmant i kyrkja er like mykje for deg som tvilar eller berre er nysgjerrig.


Det er berre eitt år til ein høgtideleg dag i livet ditt!

Ei viktig tid - eit viktig val!

Konfirmanttida er ei tid for å tenkja nye tankar, få nye opplevingar og kanskje nye venner! 
I konfirmanttida er det tid og rom for å undra seg og stilla spørsmål. 
Ei tid for å læra meir om Gud, om deg sjølv og om andre menneske.

Kyrkja i Etne og Skånevik ønskjer å gi eit godt tilbod med variert undervisning og aktivitetar tilpassa dei som fyller 15 år det året dei blir konfirmerte.
Du finn meir informasjon om  vårt opplegg for konfirmasjonstida lengre ned. 

Ei konfirmanttid for alle

Alle har rett til ei god konfirmanttid. Dersom det trengs individuell tilrettelegging så meld frå til oss så snart som mogeleg. For at me skal kunna finna dei beste løysingane for deg er det viktig at me får beskjed i god tid.

Eg er ikkje døypt – kan eg konfirmerast?

Du er velkomen til å delta i konfirmantopplegget sjølv om du ikkje er døypt, om du høyrer til eit anna kyrkjesamfunn enn Den Norske Kyrkja – eller ingen. Dåpen/dåpsattest er ein føresetnad for å delta i den avsluttande forbønsgudstenesta. Det er ikkje uvanleg at konfirmantar blir døypte i løpet av konfirmanttida. 

Sjå også nettsidene www.konfirmant.no for meir generell informasjon om konfirmasjonstida + nokre filmsnuttar på TikTok (#konfirmantene)

I artikkelen nedanfor finn du meir informasjon om opplegg og påmelding.

 

Lenkje for påmelding finn du her .

Egil Larsen - prest i Skånevik: spresten@etnekyrkja.no  tlf. 99241870

Kari Vik Stuhaug - prest i Etne: soknepresten@etnekyrkja.no tlf. 472 53 529

 

Konfirmant i Skånevik 2025!

   

Les meir

 

Konfirmant i Etne

Her er meir detaljar om konfirmasjon i Etne. Dei som er døypte og medlem i Den norske kyrkja får invitasjon i posten i byrjinga av jun...

Les meir

 

Informasjon og påmelding til konfirmasjon 2025

Velkommen som konfirmant i Etne og Skånevik kyrkjelydar! Her finn du meir informasjon om opplegg og påmelding for konfirmantåret 2024-...

Les meir