Kyrkjeposten


Her finn de tidlegare utgåver av Kyrkjeposten - kyrkjelydsbladet vårt.

Kyrkjeposten er eit informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn. Bladet vert distrubuert til alle huslydar i Etne og Skånevik. Har du idèar til saker me kan ta med i Kyrkjeposten, ta gjerne kontakt med fungerande redaktør Aud Jorunn Baustad på e-post: kyrkjeverja@etnekyrkja.no.

Ønskjer de å støtta arbeidet med å gje ut Kyrkjeposten, er me svært takksame for ei gåve til konto 3543.13.03.246.

 

 

KYRKJEPOSTEN DESEMBER 2022

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN AUGUST 2022

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN APRIL 2022

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN DESEMBER 2021

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN SEPTEMBER 2021

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN DESEMBER 2020

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN OKTOBER 2020

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN APRIL 2020

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN DES. 2019

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN SEPTEMBER 2019

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN APRIL 2019

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN DES. 2018

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN SEPT. 2018

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN MARS 2018

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN NR. 2 - 2017

Les meir

 

KYRKJEPOSTEN NR. 1 - 2017

Les meir