Etne sokneråd 2019 - 2023


Anne Jorunn Lindevik Leiar

Karl Arnold Solheim Nestleiar og fast representant til Fellesrådet

Marta Onstein 1. vararepresentant til Fellesrådet 

Astrid Fagerjord Harboe

Sjur Aakra Fast representant til Fellesrådet

Elisabeth Vae Haaland  2. vararepresentant til Fellesrådet

Henriette Baustad Stople

Reidun Irene Solberg Sande

Per Hjemdal Sokneprest 

Tone Kristin Flokketvedt 1. vararepresentant

 

Randi Frette Referent

 

 

Tilbake