Etne sokneråd 2023- 2027


Faste medlemmer:

Marta Onstein - Leiar

Steinar Frønsdal - Nestleiar og 2. vararepr. til Fellesrådet

Gerd Ingunn Opdal - Fast repr. til Fellesrådet (og leiar i Fellesrådet)

Kjell Ingvald Matre - Fast representant til Fellesrådet

Tone Kristin Flokketvedt -  1. vararepr. til Fellesrådet

Gerd Elin Kringlebotten

Elisabeth Vae Haaland

Gunnbjørg Ljusnes

Kari Vik Stuhaug - Sokneprest 

 

Varamedlemmer:

1. Vidar Fagerjord Harboe - 1. vara sokneråd, møter fast

2. Kristin Finnes

3. Ingvor Gundegjerde 

4. Øyvind Kaldheim  

5. Hilde Lindås Nordhus  

 

Randi Frette Referent

Tilbake