Påmelding til dåp


Her kan de melda barnet dykkar på til dåp!

 

Til dåpspåmelding

Kyrkja følgjer dei koronareglane som gjeld til ei kvar tid. No (pr. 12.07.2021) er det lite restriksjonar, og det er høve til dåp i alle kyrkjene våre. (Det må framleis vera 1 meter mellom kohortane).

Sjå i kalenderen på startsida vår for å finna høveleg dato og kyrkje, eller gå direkte inn i lenkja til dåpspåmelding som ligg øverst på denne sida, og søk på datoar fram i tid. Her kan de også melda dykk på til dåp.

Ved nokre gudstenester er det ikkje høve til dåp, anten av plassomsyn, eller på grunn av spesielt innhald. Generelt er det ikkje dåp på: Langfredag, 17. mai, bots- og bønedag, helgemesse, julaftan, og dei dagane der konfirmantane er i fokus (presentasjon-, samtale- og konfirmasjonsgudstenester).

Ta gjerne kontakt dersom de lurer på noko!

Etne kyrkjekontor:

Tlf. 53 77 11 70

sakshandsamar@etnekyrkja.no 

Tilbake