Påmelding til dåp


Her kan de melda barnet dykkar på til dåp!

 

Til dåpspåmelding

Kyrkja følgjer dei koronareglane som gjeld til ei kvar tid. Fram til 13. desember er det berre tilrådd å samla 20 personar i offentlege rom i kommunen vår. Av smitteomsyn brukar me dei store kyrkjene våre (Etne kyrkje og Skånevik kyrkje), der det er mogeleg å halda større avstand.

Sjå i kalenderen på startsida vår for å finna høveleg dato og kyrkje, eller gå direkte inn i lenkja til dåpspåmelding som ligg øverst på denne sida, og søk på datoar fram i tid. Her kan de også melda dykk på til dåp.

Ved nokre gudstenester er det ikkje høve til dåp, anten av plassomsyn, eller på grunn av spesielt innhald. Generelt er det ikkje dåp på: Langfredag, 17. mai, bots- og bønedag, helgemesse, julaftan, og dei dagane der konfirmantane er i fokus (presentasjon-, samtale- og konfirmasjonsgudstenester).

Ta gjerne kontakt dersom de lurer på noko!

Etne kyrkjekontor:

Tlf. 53 77 11 70

sakshandsamar@etnekyrkja.no 

Tilbake