Årsmelding Etne sokn


På grunn av korona-utbrotet vart det ikkje noko av årsmøtet til Etne sokn i mars. Soknerådet vedtok difor å leggja ut årsmeldinga digitalt.

 

Her er årsmelding med rekneskap for Etne sokn for året 2019. 

Har du merknadar til årsmeldinga, kan du senda det til:

Leiar i Etne sokneråd Anne Jorunn Lindevik: anne.jorunn.lindevik@etne.kommune.no

Kyrkjeverje Aud Jorunn Baustad: kyrkjeverja@etnekyrkja.no 

Tilbake