Mi kyrkjebok 4


Kyrkja sitt tilbod til barn som blir 4 år i 2023 i Etne og Skånevik:

Kjære 4 åring!

I år fyller du 4 år og me er så glade for at du er ein del av kyrkjelyden vår. Me vil derfor gi deg Mi Kyrkjebok 4, ei spennande bok med songar, bibelforteljingar og teikneseriar om Bo og Nora.

 

Etne:

Me ynskjer å invitera deg til familiegudsteneste i Etne kyrkje søndag 22.oktober til utdeling av Mi Kyrkjebok 4. Meld deg på i forkant av gudstenesten så ligg det bok klar med navn i når du kjem til kyrkja. 

Påmelding Mi kyrkjebok 4 i Etne ligg her 

I etterkant av utdelinga ynskjer me å invitere deg til "miniskule" i Etne kyrkje onsdag 8. november kl 17.00- ca.18.30. Her blir det samling med song, bibelforteljing, litt mat og hobbyaktivitet.

 

Påmelding "Miniskule" i Etne kyrkje ligg her

 

Skånevik:

I Skånevik inviterer me deg til utdeling av Mi Kyrkjebok 4 på familiegudstenesten 19. november kl 11. Meld deg på i forkant av gudstenesten så ligg det bok klar med navn i når du kjem til kyrkja. 

Laurdag 18. november ynskjer me deg velkommen på "Bli-kjent" samling i Skånevik kyrkje kl 12. Her blir det samling med song, bibelforteljing, litt mat og hobbyaktivitet.

Påmelding Mi Kyrkjebok 4 Skånevik ligg her 

Påmelding "Bli-kjent" samling Skånevik ligg her

 

Velkommen!

Ta gjerne kontakt om det er noko de lurer på.

Venleg helsing

Randi Matre

Kyrkjelydspedagog. 

53771172 / 99643674

tru@etnekyrkja.no 

 

Dette er eit ledd i trusopplæringa i kyrkjelyden vår. Alle barn i Skånevik og Etne som er født i 2019
er døypte og medlem i Den Norske Kyrkja vil få tilsendt brev med invitasjon i posten.

Om du kjenner barn som ikkje er medlem av kyrkja er dei sjølvsagt velkommen til å vera med!

Tilbake