Frivillig i trusopplæring


Kan du tenkje deg å gje litt av tida di

og vere frivillig medarbeidar i trusopplæringa?

 

Likar du å vere saman med barn og unge?

Er du glad i å lage mat?

Er du glad i å synge, utføre hobbyaktiviteter, fortelle frå Bibelen?

Er du glad i å ordne til, rydde, og legge til rette for det praktiske?

 

Me har mange gode tiltak i trusopplæringa som me gler oss til å gjennomføre.

Å få vera saman med barn og unge er noko av det beste med jobben min!

Det gir energi, glede og påfyll og eg møter så mange flotte barn,

foreldre og frivillige i arbeidet med trusopplæring.

Sjekk gjerne ut GUD GIR- VI DELER, der alle trusopplæringstiltaka våre står oppført.

Er det noko her du kunne tenke deg å være med på som frivillig?

 

   Ring meg på telefon 99643674 om du ynskjer å vere med som frivillig,

   eller send meg ein mail på tru@etnekyrkja.no.

 

  Me vil så gjerne ha deg med!

 

  Mvh

  Randi Matre

- Kyrkjelydspedagog -

Tilbake