JULEGÅVEVERKSTAD


Til deg som bur i Etne og som fyller 9 år dette året!

 

Hei 4. klassing!
Velkommen til julegåveverkstad på KM karane sin verkstad på Sørstranda (tidlegare Sørstranda Bedehus).
Her kan du lage dine eigne julegåver i tre, og får hjelp av KM karane som har mykje kunnskap om trearbeid.
Det blir to samlingar i november, slik at du rekk å bli ferdig med det du har starta på før jul. 
 

Gruppe 1: tirsdag 14. november og 21. november kl 17.30 - 19.30  Påmelding

Gruppe 2: torsdag 16.november og 23. november kl 17.30 - 19.30   Påmelding

Gruppene er no fullteikna, men me har satt opp to ekstra dagar for at fleire skal få mulighet for å vera med. Dei to nye datoane er tirsdag 28. nov og 5. des.  For å melde på til den nye gruppa sender du ein sms på nr 99643674. 

 

Velkommen!

 

Med venleg helsing

Randi Matre

Kyrkjelydspedagog

53771172/99643674

 

Dette er eit ledd i trusopplæringa i kyrkjelyden vår. Alle barn i Etne som er født i 2014
som er døypte og medlem i Den Norske Kyrkja vil få tilsendt brev med invitasjon i posten.
Om du kjenner barn som ikkje er medlem av kyrkja, er dei sjølvsagt velkomne til å vera med!

Tilbake