Krølletreff og småbarnssong


 

Velkommen til Krølletreff og småbarnssong i Etne og Skånevik!

 

 

Kjære 2-åring!

I år er det to år sidan du blei døypt. Me er glade for at du er ein del av 
kyrkjelyden vår. No ynskjer me at du skal bli betre kjent i kyrkja og me 
ynskjer å bli betre kjend med deg!


Velkommen til Krølletreff og småbarnssong i Skånevik og Etne kyrkje.

laurdag 8. oktober kl 11.00-12.00 i Skånevik og 29.oktober 14.00-15-00 i Etne.

Me skal synga, høyre bibelfortellinga om sauen som gjekk seg vill og gå på
sansevandring på leit etter sauen. I Etne får du boka med deg heim etter treffet, i Skånevik får du boka på
familiegudstenesta med hausttakkefest søndag 9. oktober. 

For påmelding trykk på linken som passar under.

Påmelding SKÅNEVIK ligg her

Påmelding ETNE ligg her

Dette er eit ledd i trusopplæringa i kyrkjelyden vår. Alle døypte barn i Skånevik og Etne som er født i 2020
og er medlem i Den Norske Kyrkja vil få tilsendt brev med invitasjon i posten. Om du kjenner barn som ikkje er medlem av kyrkja, er dei sjølvsagt velkomne til å vera med!

Tilbake