Kyrkjeval


10.-11. september er det kyrkjeval.

Då skal det veljast nye sokneråd for perioden 2023- 2027.

Det er samstundes også val til Bispedømerådet og Kyrkjemøtet.

 

Her blir det høve til å stemma: 

Skakkesenteret 11. sept. kl.10.00- 20.00

Skånevik skule 11. sept. kl.10.00- 20.00

Sævareid Skule 11. sept. kl.15.00- 20.00

 

Førehandsstemming: 

Etne kyrkjekontor 10. august - 8. september. Tys- torsdag kl.10-16, eller etter avtale.

KANDIDATAR ETNE SOKNERÅD:

1. Kjell Ingvald Matre

2. Marta Onstein

3. Vidar Fagerjord Harboe

4. Elisabeth Vae Haaland

5. Steinar Frønsdal

6. Gerd Ingunn Opdal

7. Gerd Elin Lønning Kringlebotten

8. Tone-Kristin Flokketvedt

9. Ingvor Gundegjerde

10. Hilde Lindås Nordhus

11. Kristin Finnes

12. Øyvind Kaldheim

13. Gunnbjørg Ljusnes

 

KANDIDATAR SKÅNEVIK SOKNERÅD

1. Silje Malene Garvik

2. Reidar Leknes

3. Ole Vidar Melkeraaen

4. Siri Elisabeth Eikemo

5. Astrid Askeland Johnsen

6. Henny Karin Haugen

7. Siren Vika

8. Frode Molnes

9. Kari Johansson

10. Einar Olav Eintveit

 

På nettsida til Den Norske Kyrkja kan du finna meir informasjon om dei ulike kandidatane i kyrkjevalet. Finn Bjørgvin bispedøme på lista, og deretter kan du velja og sjå lista for din kommune og ditt sokn.

Trykk på namnet til listekandidaten for å få meir utfyllande informasjon!

 

Tilbake