Ledig stilling som Kyrkjetenar i kyrkjene i Etne


1- 3 helgar i månaden, alt etter kva ein ønskjer. Arbeidet gjeld teneste ved gudstenester, og ved vigsler ved arbeidshelg. Me oppmodar også ungdommar til å søkja.

Løn og arbeidsvilkår etter avtale.

For meir informasjon, ta kontakt med kyrkjeverja på tlf. 53 77 11 70.

Søknad sendast til ETNE KYRKJELEGE FELLESRÅD,

Enge 5, 5590 Etne

Eller e-post: kyrkjeverja@etnekyrkja.no 

 

Tilbake