Resultata frå kyrkjevalet 2023


10.- 11. september 2023 vart det halde kyrkjeval. Då var det val av nye sokneråd og nytt bispedømeråd for dei neste 4 åra. 

No er kyrkjevalet ferdig, og slik blir sokneråda i komande periode:


Etne sokneråd:
Marta Onstein
Steinar Frønsdal
Elisabeth Vae Haaland
Kjell Ingvald Matre
Gerd Elin Kringlebotten
Gerd Ingunn Opdal
Tone-Kristin Flokketvedt
Gunnbjørg Ljusnes
1. vara Vidar Fagerjord Harboe
2. vara Kristin Finnes
3. vara Ingvor Gundegjerde
4. vara Øyvind Kaldheim
5. vara Hilde Lindås Nordhus

Skånevik sokneråd:
Reidar Leknes
Silje Malene Garvik
Siri Eikemo
Kari Johansson
Siren Vika
Ole Vidar Melkeraaen
1. vara Astrid Askeland Johnsen
2. vara Henny Karin Haugen
3. vara Einar Olav Eintveit
4. vara Frode Molnes

Me ser fram til godt samarbeid med gode folk!

Resultata frå bispedømevalet finn du her. 

Tilbake