SNIKKERVERKSTAD


Til deg som bur i Skånevik og som går i 4. klasse

Hei 4. klassing!

Velkommen til snikkerverkstad i sløydsalen på Skånevik skule.

Her kan du få laga dine eigne produkter i tre. Fleire vaksne karar med Reidar Leknes i spissen står for opplæring og er med og hjelper til under arbeidet. Det blir ein pause med litt å bita i og ei bibelforteljing.

Det er satt av to dagar, tirsdag 13. og 20. februar frå kl 17.30 til 19.30.
Meld på innan onsdag 7. februar!

Påmelding her

 

Velkommen!

 

Med venleg helsing

Randi Matre

Kyrkjekydspedagog

53771172/99643674

 

Tilbake