Opningstider på kyrkjekontoret i sommarferien


Ferietid og reduserte opningstider. Det kan henda me er her meir også, men desse tidene skal det i alle fall vera bemanna på kontoret.

Velkommen innom!

Tilbake