Skaparverkets dag


Frette Kapell 26. mai kl. 11.00.
Eikehaugen i Skånevik 9. juni kl 11, med start på skulen kl 10 om du vil ha med deg naturstien. 

Velkommen til å feire skaparverkets dag med friluftsgudsteneste ved sokneprest Kari Vik Stuhaug. Til denne gudstenesta inviterer me særskilt barn som fyller 7 år dette året og som går i 1.klasse. Etter gudstenesta vert det lagt til rette for grilling, det blir sporleik og andre aktivitetar. Ta med noko å sitje på, drikka, pølser og pølsebrød..
Fint med ei påmelding så veit me kor mange me skal forbereda aktivitet til.
Samme påmeldingslink for Etne og Skånevik!

HER er det fint om du melder deg på.

VELKOMMEN TIL ALLE, små og store, unge og gamle!

Tilbake