Babysong og småbarnstreff


Velkommen til babysong og småbarnstreff!

 

 

 

 

Ta med deg andre i barselgruppa og kom til Etne kyrkje!

Her kan du møte andre med barn frå 0- ca 1 år.

Me ynskjer å inspirera deg til å synge med barnet ditt.

Du vil lære rim, regler og songar som stimulerer barnet

si musikalske utvikling. Nokre gonger tenner me lys i globen.

 

Me har opne dører til kyrkjetorget frå kl 11-14,

og babysongen er inne i kyrkja frå kl 12 til ca 12.45.

Det er felles lunsj på kyrkjetorget kl 12.45 der bordet er dekka

og det blir servert rundstykker, og et utvalg av pålegg, kaffi, te, vatn og juice.

Lunsjen kostar kr 25,- og kan betalast på vipps eller kontant.

Det ligg matter på gulvet med leiker til barna.

 

 

Velkommen!

Plakat med datoar ligg her

 

Artikkel frå Kyrkjeposten oktober 2017:

"Eg var med på babysong 2016/ -17. Babyar lærer gjennom song. Foreldre og barn blir betre knytt saman, difor er babysong ein fin aktivitet for dei som er heime med barn under 1 år. Når ein kjem på babysong, sit alle foreldra i ein sirkel på golvet saman med babyane sine. Det vart sunge songar til den enkelte babyen, og songar der me song til vår eigen unge."

Babyen elskar at far og mor syng til den, og bryr seg ikkje om kva songstemme me har. I kyrkja er det stor takhøgde, - du kjem dei gongene det passar for deg, og så er det OK å komma 15 minutt for seint. På babysong trefte me andre foreldre i same situasjon, som me kunne dela erfaringar med.

Alle er velkomne!"

(Astrid Harboe/ Etne sokneråd)

 

Tilbake