Tårnagenthelg Etne/Skånevik


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Legg inn mobil og epost til føresette i felta for dette.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko me treng å vite?Føresette
Føresett
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Føresette:
Eg kan

 


Kryss her om det er i orden at bilete av barnet kjem i Kyrkjeposten, eller på kyrkja si nettside www.etne.kyrkja.no