Påmelding kyrkjerottene


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmelde. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noko vi treng å vite?Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Er det i orden at bilde av den påmelde blir vist på kyrkja si nettside www.etne.kyrkja.no eller i Kyrkjeposten?