Aldri for seint å bli døypt


Det kan vera ulike grunnar til at du eller barnet ditt ikkje er døypt. Nokre gonger handlar det om at det berre blei slik. Lørdag 7. oktober er det open dåpsgudsteneste i Grindheim kyrkje.

bilde av dåpsbarn

Både vaksne og ungar som ikkje er døypt er velkomne, spedbarn eller større barn.

Dåpen gir del i det store kyrkjefellesskapet. Som viser seg i den lokale kyrkja, og i dei mange kyrkjene verda rundt. Der forteljingane om Jesus blir haldne levande, og menneske vender seg til Gud i bønn for sine liv.

Det kan vera fint med ein familiefest i samband med dåpen, men husk at det ikkje er festen som gjer dåpen gyldig. Heilt enkelt er like gyldig!

Grindheim er ei kyrkje som snart fyller 300 år. Det er ekstra stemningsfylt å feira dåp i ei slik kyrkje.
Den som skal bli døypt må meldast inn elektronisk, sjå under.

Merk: Påmeldinga er lagt til rette for dåp av små barn. Ved dåp av myndige personar kan du skriva *** i obligatoriske felt som ikkje er relevante.

Før dåpen skjer blir du invitert til dåpssamtale med presten. Større barn som skal bli døypt er også med på samtalen.

Den som blir døypt blir medlem i Den norske kyrkja.

 

Sjå i kalenderen på startsida vår for å finna høveleg dato og kyrkje, eller gå direkte inn i lenkja Til dåpspåmelding, og søk på datoar fram i tid. Her kan de også melda dykk på til dåp.

Ved nokre gudstenester er det ikkje høve til dåp, anten av plassomsyn, eller på grunn av spesielt innhald. Generelt er det ikkje dåp på: Langfredag, 17. mai, bots- og bønedag, helgemesse, julaftan, og dei dagane der konfirmantane er i fokus (presentasjon-, samtale- og konfirmasjonsgudstenester).

 

Ta gjerne kontakt dersom de lurer på noko!

Etne kyrkjekontor:

Tlf. 53 77 11 70

sakshandsamar@etnekyrkja.no 

 

Dei bar småborn til Jesus for at han skulle røra ved dei, men læresveinane viste dei bort.  Då Jesus såg det, vart han sint og sa til dei: «Lat småborna koma til meg og hindra dei ikkje! For Guds rike høyrer slike til.  Sanneleg, eg seier dykk: Den som ikkje tek imot Guds rike slik som eit lite barn, skal ikkje koma inn i det.»  Så tok han dei inn til seg, la hendene på dei og velsigna dei.

Mark. 10, 13- 16

 

 

Tilbake